Thứ 3, 02/03/2021Tin tức tập đoàn

WETALK - VỮNG VÀNG TIẾN LÊN 2021 CÙNG BAN NHÂN SỰ, KHỐI ĐẦU TƯ VÀ TRUNG TÂM CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ SẢN PHẨM LIÊN KẾT

2021 được dự đoán vẫn là một năm nhiều biến động đối với các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Nhạy bén và linh hoạt có lẽ là hai từ khoá gần như chính xác nhất để nói về cách thức tiến tới những mục tiêu mới, đặc biệt là những mục tiêu của Ban Nhân sự, Khối đầu tư, Trung tâm Chuyển đổi số và sản phẩm liên kết.

1. Ban Nhân sự:

Trong thông điệp 2021 của mình, Ban Nhân sự đã đề ra 2 mục tiêu: Linh hoạt trong các hoạt động nhân sự, và “Đa năng” đối với cán bộ nhân viên, để vững vàng thích ứng với những thay đổi và đáp ứng được các mục tiêu mới của Tập đoàn.
 2. Khối Đầu tư:


Nối tiếp những thành công trong năm 2020, Khối Đầu tư Tập đoàn đã đặt ra mục tiêu phát triển vượt bậc trong năm nay với việc nâng tổng số dự án của FLC trên các tỉnh thành lên 428 dự án, hoàn thành 170 dự án và nghiệm thu đưa vào sử dụng 6 dự án. Để đạt được những con số này, không cách nào khác, chính là sự đồng tâm hiệp lực cùng tinh thần quyết tâm cao của mỗi CBNV Khối Đầu tư.


 
3. Trung tâm Chuyển đổi số và sản phẩm liên kết:

Kế hoạch 2021 hứa hẹn là bước tiến lớn của Trung tâm Chuyển đổi số và sản phẩm liên kết với việc phát triển các dự án mới, góp phần tạo ra các nền tảng kinh tế số cho cả trong và ngoài Tập đoàn. Đồng thời ứng dụng công nghệ số để số hóa, đa dạng hóa các sản phẩm liên kết nhằm tăng tính cạnh tranh; cũng như tận dụng, khai thác thế mạnh Hệ sinh thái FLC.
 


FLC NEWS

FLC NEWS

TIN NỔI BẬT