Thứ 2, 26/06/2017Tin tức tập đoàn

FLC hoàn thiện Hệ thống Bản mô tả công việc

 FLC trải qua 16 năm hình thành và phát triển, FLC không ngừng xây dựng và cải tiến Quy trình làm việc nhằm hoàn thiện và đáp ứng sự phát triển về mặt quản trị nhân sự tại từng thời điểm. Chương trình hoàn thiện hệ thống bản mô tả công việc (BMTCV) là một trong những chương trình quản trị nhân sự được Ban Nhân sự ưu tiên trong thời gian qua.
Chương trình hoàn thiện BMTCV được khởi động từ ngày 18/03/2017 và kết thúc hoàn thành vào ngày 15/06/2017, khoảng thời gian thực hiện khoảng 03 (ba) tháng với sự nỗ lực của tất cả các thành viên Phòng/Ban Tập đoàn đã hoàn thiện 244/244 vị trí chức danh, đạt 92% vị trí chức danh được xây dựng đồng bộ với cơ cấu tổ chức của FLC.
Có thể nói BMTCV đóng góp vai trò hết sức quan trọng trong việc Quản trị nhân sự, cụ thể:
  1. Hoạch định nguồn lực: Việc sử dụng các thông tin trong quá trình phân tích công việc có thể giúp tổ chức xác định dược nguồn cung và cầu của nguồn nhân lực.
  2. Đồng thời BMTCV có vai trò lên kế hoạch kế cận: Bằng việc so sánh mức độ chênh và khoảng cách về trách nhiệm và năng lực giữa một vị trí công việc và vị trí kế cận, Bản mô tả công việc giúp xác định lộ trình phát triển đội ngũ kế cận cho tổ chức.
  3. Tuyển dụng: Bản mô tả công việc là cơ sở để xác định ngay từ đầu các yêu cầu tuyển chọn ứng viên đáp ứng yêu cầu của vị trí khuyết.
  4. Đào tạo và Phát triển: Thông tin chi tiết về các yêu cầu năng lực (kiến thức, kỹ năng, thái độ) trên Bản mô tả công việc chính là cơ sở để xác định nhu cầu đào tạo và phát triển cho nhân viên.
  5. Lương và Phúc lợi: Mỗi Bản mô tả công việc cũng có thể được đánh giá và quy ra điểm số. Điểm số của từng Bản mô tả công việc cũng có thể làm cơ sở để tính lương và phúc lợi cho vị trí công việc đó.
  6. Đánh giá hiệu quả làm việc: Bản đánh giá hiệu quả làm việc luôn dựa vào mục tiêu cá nhân trong kỳ cùng với trách nhiệm trên Bản mô tả công việc của người nhân viên đảm nhận vị trí đó.
  7. Thiết kế cơ cấu tổ chức: Sắp xếp lại các phòng ban chức năng trong Tập đoàn và sự liên kết giữa chúng nhằm khớp với chiến lược kinh doanh của Công ty và cải tiến sự hiệu quả chung của toàn Công ty
  8. Xây dựng các quy trình phối hợp, chính sách định hướng đến các hoạt động mang tính chất khách quan đến con người như đề bạt, thuyên chuyển, bãi nhiệm….


Sơ đồ vai trò của bản MTCV trong
Kế hoạch phát triển và hoàn thiện hệ thống quản trị nhân sự hiệu quả

 
Ngoài lợi ích phục vụ cho 8 chức năng chính trong quản trị nguồn nhân lực, BMTCV sẽ giúp cho CBNV Tập đoàn hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, vai trò, cấp báo cáo mình trong tổ chức. Qua đó, CBNV có thể định hướng, lập kế hoạch triển khai công việc và phát triển bản thân.
Mặt khác, BMTCV xác định các thông tin liên quan đến trình trạng an toàn và sức khỏe cho từng vị trí công việc và điều chỉnh các mối quan hệ lao động khi có sự tranh chấp.
BMTCV chi tiết cho từng vị tí nhất định, phù hợp với mỗi cá nhân sẽ giúp CBNV trong Tập đoàn FLC cảm thấy yêu thích công việc. Từ đó, phát huy được tối đa tất cả những sở trường của bản thân và tâm huyết với công việc, đạt được hiệu quả cao nhất.

 

Sơ đồ vai trò và ảnh hưởng của bản MTCV đối với thu nhập cá nhân
 
Việc xây dựng BMTCV là bước khởi đầu quan trọng, tạo nền tảng xây dựng và triển khai kế hoạch hoàn thiện các cơ chế hoạt động của công tác quản trị nhân sự, như: Công tác tuyển dụng, chính sách lương & phúc lợi, thiết kế cơ cấu tổ chức, đào tạo và phát triển nhân viên, đánh giá hiệu quả làm việc,… Vì vậy các trưởng đơn vị tại FLC hãy là người sở hữu hệ thống  BMTCV taị phòng/ban mình một cách hiệu quả nhất. Định kỳ xem xét cơ cấu tổ chức, bố trí công việc, cập nhật BMTCV đến Ban nhân sự để đảm bảo xuyên suốt lợi ích của BMTCV.
 


FLC NEWS

FLC NEWS

TIN NỔI BẬT