Thứ 5, 06/07/2017Công ty thành viên

FLC Faros dừng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Trước đó ĐHCĐ bất thường lần 3/2016 của Faros đã thông qua phương án phát hành 107,5 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ.


 

CTCP FLC Faros (mã chứng khoán ROS) vừa có thông báo tạm dừng phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHCĐ lần 3 năm 2016.
Theo thông báo phát ra từ công ty, trong thời gian qua công ty nhận được nhiều ý kiến quan tâm về việc triển khai kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại ĐHCĐ bất thường lần 3 vào tháng 11/2016.
Theo Phương án phát hành đã được thông qua, Faros dự kiến phát hành tối đa 107,5 triệu cổ phiếu với tỷ lệ phát hành 4:1 cho cổ đông hiện hữu với giá 12.500 đồng/cổ phần. Số tiền thu về dự kiến dùng khoảng 1.048 tỷ đồng đầu tư thực hiện dự án FLC Sea Tower Quy Nhơn, phần còn lại để bổ sung vốn lưu động.
Ngày 4/7/2017 vừa qua HĐQT công ty đã họp tiến hành xem xét và quyết định thông qua chủ trương không triển khai việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như phương án đã thông qua. HĐQT công ty sẽ thực hiện đệ trình, báo cáo lên ĐHCĐ thường niên năm 2018 theo quy định.
Theo HĐQT FLC Faros cho rằng, việc không phát hành tăng vốn điều lệ trong năm 2017 sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận của công ty.

 


FLC NEWS

FLC NEWS

TIN NỔI BẬT