Thứ 6, 03/02/2017Công ty thành viên

FLC Faros bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Thường trực

Với yêu cầu mới về công tác quản trị trong bối cảnh Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày càng lớn mạnh, nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức, HĐQT Công ty đã quyết nghị tiếp nhận và bổ nhiệm bà Trần Thị Tố Dung đảm nhận chức vụ mới là Phó Tổng Giám đốc Thường trực thay cho ông Đỗ Quang Lâm kể từ thời điểm được bổ nhiệm.

Sáng ngày 03/02, Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros đã tổ chức Lễ bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Thường trực cho bà Trần Thị Tố Dung.

Bà Trần Thị Tố Dung sinh năm 1977, là Thạc sỹ Kế toán Quốc tế - Đại học Swinburne, Australia; Hội viên CPA Úc; Hội viên CPA Việt Nam; tốt nghiệp Cử nhân ngành Tài chính - Kế toán - Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh. Bà Dung đã có 12 năm nắm giữ các chức vụ Quản lý cao cấp trong lĩnh vực về kiểm toán và 02 năm ở vị trí đối ngoại. Trước khi về công tác tại Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros, bà đã từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Phát triển dịch vụ - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Phó Tổng thư ký, Trưởng Văn phòng Trung ương - Hội Kiểm toán hành nghề Việt Nam… 
 


Bà Trần Thị Tố Dung - Phó Tổng Giám đốc Thường trực mới của FLC Faros 
 
Như vậy, sau khi bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Thường trực thay ông Đỗ Quang Lâm, hiện Ban điều hành FLC Faros có 08 thành viên. Trong đó, ông Đỗ Như Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc; 07 Phó Tổng Giám đốc là ông Nguyễn Thiện Phú, ông Nguyễn Tiến Dũng, ông Nguyễn Xuân Tùng, ông Đỗ Quang Lâm, ông Lê Tuấn Hùng, bà Nguyễn Bình Phương và bà Trần Thị Tố Dung.
 
Chi tiết Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm của FLC Faros xin vui lòng xem trong file đính kèm.
 
Tải file Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm bà Trần Thị Tố Dung tại đây.


FLC NEWS

FLC NEWS

TIN NỔI BẬT